Welkom
 
Wie is
Jonne van Diggele heeft jarenlange ervaring als adviseur, trainer, projectleider in het 
(middelbaar-beroeps) onderwijs. Als onderwijskundige heeft zij bij diverse organisaties gewerkt en
sinds 2007 verricht zij haar werkzaamheden als zelfstandig adviseur. In 2008 is zij gecertificeerd
als trainer/adviseur voor Management Drives. Per juli 2012 geregistreerd bij CRKBO.
 
"Succesvol innoveren vanuit de kracht van mensen"
JVD onderwijsadvies
Focus Innovatie Activiteiten portfolio Downloads
contact Examinering teamsamenwerking
projectondersteuning
training Workshops coaching
Downloads portfolio contact
2015JVD-Onderwijadvies